In de lente van 2021 wordt gestart met het in kaart brengen van territoria van broedvogels op een locatie in Niftrik. De zogenaamde BMP (broedvogelmonitoring) wordt dan uitgevoerd om de aantallen territoriale broedvogels te tellen. Het doel is om de jaarlijkse aantalsveranderingen vast te leggen van de broedvogelsoorten die zich territoriaal gedragen of anderszins aangeven ter plaatse broedvogel te (kunnen) zijn. Om een goed beeld te krijgen gebeurt dit een aantal malen in de loop van het broedseizoen. Er wordt vanaf 2021 minimaal twee jaar geteld en de resultaten worden op deze website bekend gemaakt.

Op de foto ziet u de (kale) situatie in 2018 vlak voor het aanplanten van de heg. Inmiddels zijn de plantjes bijna twee meter hoog en een deel ervan is al op een authentieke manier gevlochten. De heg biedt steeds meer plek aan de broedvogels en ik ben dan ook heel benieuwd naar de resultaten van de BMP.

Recommended Posts