Sjoerd Aertssen - Heggen

"Ontstaan uit liefde voor de levende materialen, technieken en ambachten"

Foto: Sandy Wijnhoven

Uit liefde voor levende materialen, technieken en ambachten ben ik gestart met Kleinschalig Cultuurlandschap. Mijn naam is Sjoerd Aertssen, ik ben woonachtig in Wijchen en met mijn heggen geef ik graag het landschap haar identiteit terug. Voor opdrachtgevers uit de particuliere en de publieke sector creëer ik heggen op maat. Ik vind altijd de maatoplossingen voor uw (boeren) erf of landelijke tuin. Al uw wensen zijn bespreekbaar. Het ontwerp voor uw heg komt voort uit onze verbinding, de prachtige heg ontstaat door mijn deskundigheid.

Hechtingstijl verbeteren met heggenvlechten

Terug naar de basis. Ik zie een duidelijke relatie tussen de ouder-kind hechtingsstijl en heggenvlechten. De ouder-kind hechtingsstijl loopt door in de manier waarop iemand zich hecht aan anderen. Bij het heggenvlechten gaat het erom de manier te vinden waarop de stam of tak zich goed en stevig hecht aan de andere. Soms is de relatie ouder-kind wat onder spanning komen staan, door miscommunicatie, een conflict of vervreemding. Heggenvlechten kan […]

LANDSCHAPSADVIES EN -INRICHTING

​De basis van al mijn ontwerpen is de lokale geschiedenis van het landschap. Vaak is deze nog zichtbaar en kan deze worden versterkt. Onderzoek naar verdwenen elementen helpt bij het opbouwen van een gedegen invulling zodat de verloren, maar unieke waarden weer tot zijn recht kunnen komen.   Wanneer een boerenerf wordt aangepast of omgevormd, […]

Aanplantseizoen van start

Meer dan 4500 struiken zijn deze winter de grond in gegaan. Dat was een enorme hoeveelheid en dus een ontzettende uitdaging! Geheel volgens traditie zijn ze direct na het aanplanten afgezet om de groei te bevorderen. Ik kijk uit naar mooie gevlochten heggen in de winter van 2021-2022!

Natuurlijke materialen

De meidoorn biedt prachtige mogelijkheden om te vlechten. De takken en doornen zijn talrijk waardoor ze goed in elkaar te haken zijn en het vlechtwerk een stevig geheel wordt. Bij andere planten zoals bijvoorbeeld de hazelaar met zijn gladdere stam is dat niet het geval. Daar is soms een hulpmiddel nodig om structuur te geven […]

Broedvogelmonitoring (BMP) volgens SOVON

In de lente van 2021 wordt gestart met het in kaart brengen van territoria van broedvogels op een locatie in Niftrik. De zogenaamde BMP (broedvogelmonitoring) wordt dan uitgevoerd om de aantallen territoriale broedvogels te tellen. Het doel is om de jaarlijkse aantalsveranderingen vast te leggen van de broedvogelsoorten die zich territoriaal gedragen of anderszins aangeven […]

Biodiverse toekomst met authentieke vlechtheggen

In rap tempo verliest het Nederlandse landschap zijn heggen en wallen en daarmee het materiële erfgoed en de heg-gerelateerde flora en fauna. Bovendien verdwijnen daarmee ook de relicten (sporen van authentiek beheer). Op deze manier is het moeilijk om na te gaan hoe onze boeren vroeger het landschap beheerden. Toch zijn we er in geslaagd […]

Heggen en wallen werden onderhouden op een pragmatische en doelgerichte manier

Het verslag wat afgelopen donderdag verscheen is het resultaat van een zeer omvangrijke onderzoek naar heggen en wallen dat in de gemeenten Wijchen en Heumen is uitgevoerd. Deze historische landschapselementen bevatten nog de authentieke beheermethodes die bewoners vroeger gebruikten om hun erf te beschermen en om hout te kunnen oogsten. Generaties lang werden de heggen […]

Resultaten van het onderzoek naar Historische Heggen en Wallen in de gemeente Wijchen en Heumen

Afgelopen donderdag presenteerden Jef Gielen en ik het resultaat van het onderzoek naar Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen. Het doel was om de heggen en wallen in kaart te brengen zodat iedereen weet wat er nog resteert van dit materiële erfgoed. Daarnaast is intensief onderzoek gedaan naar de relicten in […]

Start typing and press Enter to search