Stap voor stap

​De basis van al mijn ontwerpen is de lokale geschiedenis van het landschap. Vaak is deze nog zichtbaar en kan deze worden versterkt. Onderzoek naar verdwenen elementen helpt bij het opbouwen van een gedegen invulling zodat de verloren, maar unieke waarden weer tot zijn recht kunnen komen.  

Wanneer een boerenerf wordt aangepast of omgevormd, kan het zijn dat de gemeente u om een landschapsontwerp of erfinrichtingsplan vraagt. Kleinschalig Cultuurlandschap zorgt er samen met u voor dat uw pand(en) landschappelijk worden ingepast. Ook voor overige ingrepen bij groene projecten (u kunt hierbij denken aan groenstroken of speelterreinen) is een passend landschappelijk inrichtingsvoorstel de belangrijkste basis.

Graag kom ik bij u langs (bij voorkeur op de project locatie) voor een vrijblijvend kennismakingsbezoek. De streekeigen beplanting wordt ingepast naar uw wensen. Elk inrichtingsplan wordt uiteraard aangevuld met een uitgebreide beplantingslijst. Duidelijke afspraken over planning liggen ten grondslag aan de offerte op maat.   

Recommended Posts