Advies en begeleiding

Ons landschap kent een diverse geschiedenis met verschillende vormen van afscheidingen, variërend van begroeide wallen tot greppels, die werden gebruikt voor verdediging, verbinding, afsluiting en markering. Heggen vormen een prominente verschijning in onze omgeving, en wie er meer over weet, zal ze sneller herkennen. Door studiereizen naar Engeland, Schotland en Duitsland, waar experts zijn geraadpleegd, hebben we aanzienlijke kennis opgedaan over het effectief gebruik van heggen.

Met onze uitgebreide ervaring en ons netwerk bij Kleinschalig Cultuurlandschap kunt u hier optimaal van profiteren. We bieden:

  • Advies over het juiste type afscheiding en bijpassende vegetatie.
  • Begeleiding bij het onderhouden van heggen en het opleiden van personeel.
  • Creatieve betrokkenheid bij het vormgeven van het landschap.

De geschiedenis leert ons veel

Het vlechten van heggen gebeurde al duizenden jaren geleden in grote delen van de wereld. Tot halverwege de vorige eeuw werden onze heggen in Nederland gevlochten door landarbeiders om ze ondoordringbaar te houden. Daarna is er een lange periode geweest waarbij men niet meer hoefde te vlechten, de authentieke methoden zijn toen grotendeels verleerd. Mede dankzij de prachtige boeken van Georg Müller is er gelukkig hernieuwde belangstelling voor deze oude technieken. Want: “Een generatie die de geschiedenis negeert, heeft geen verleden en geen toekomst” (Pearl S. Buck)

Bekijk ook eens wat we bieden op het gebied van: