Onderzoek naar de heggen van Lippborg (Dld.) en omgeving

Uitgebreid ingehakt, gebogen en onderhouden gedurende generaties – de traditionele Lippborg haag vertegenwoordigde ooit een onoverkomelijke barrière voor grazend vee en een bron van hout. Welke getuigenissen van deze bijzondere haagvorm vandaag de dag nog bewaard zijn gebleven, is grotendeels onbekend. Zijn er nog sporen van de hagen in het Lippborggebied (district Soest) en zo ja, welke? Vanaf maart mag ik als internationale heggendeskundige daarop een antwoord gaan zoeken voor het LWL. Het is een eer voor mij dat ik in de voetsporen van Georg Müller mag treden. Ik zal jullie in de komende maanden op de hoogte houden van de resultaten.

Nieuwe cursussen in 2023

Op Zaterdag 25 februari 2023 geef ik de workshop authentiek heggenvlechten in Wijchen. Leer in een dagdeel de basis van het authentiek vlechten in de praktijk en in theorie. Aan het einde van de ochtend ken je vast de verschillen met het (Engelse) heggenleggen. Het vlechten is niet moeilijk om aan te leren en het is geen zware klus: een snoeischaar en zaagje zijn voldoende. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via de e-mail op deze site. Kijk op mijn facebookpagina van kleinschalig cultuurlandschap voor meer informatie.

Hechtingsstijl verbeteren met heggenvlechten

Terug naar de basis. Ik zie een duidelijke relatie tussen de ouder-kind hechtingsstijl en heggenvlechten. De ouder-kind hechtingsstijl loopt door in de manier waarop iemand zich hecht aan anderen. Bij het heggenvlechten gaat het erom de manier te vinden waarop de stam of tak zich goed en stevig hecht aan de andere. Soms is de relatie ouder-kind wat onder spanning komen staan, door miscommunicatie, een conflict of vervreemding. Heggenvlechten kan een laagdrempelige manier zijn om de relatie te verbeteren. Door samenwerking in de natuur onder deskundige begeleiding wordt gezamenlijk of afzonderlijk gekeken naar de onderliggende zaken. In rust en ruimte worden gedachten, gevoelens en verwachtingen die er (onbewust) leven, aan het licht gebracht. 

Het heggenvlechten is daarbij ondergeschikt aan het doel van de relatieverbetering, maar vormt een uitstekende basis om ontspannen in contact te  komen met elkaar. Nabijheid, plezier, bescherming, opladen, leren en gevoelens in goede banen leiden. Het heggenvlechten is niet moeilijk of zwaar, maar levert wel direct resultaat. Wilt u op deze manier samenwerken aan relatieverbetering, mail mij dan.

 

LANDSCHAPSADVIES EN -INRICHTING

Stap voor stap

​De basis van al mijn ontwerpen is de lokale geschiedenis van het landschap. Vaak is deze nog zichtbaar en kan deze worden versterkt. Onderzoek naar verdwenen elementen helpt bij het opbouwen van een gedegen invulling zodat de verloren, maar unieke waarden weer tot zijn recht kunnen komen.  

Wanneer een boerenerf wordt aangepast of omgevormd, kan het zijn dat de gemeente u om een landschapsontwerp of erfinrichtingsplan vraagt. Kleinschalig Cultuurlandschap zorgt er samen met u voor dat uw pand(en) landschappelijk worden ingepast. Ook voor overige ingrepen bij groene projecten (u kunt hierbij denken aan groenstroken of speelterreinen) is een passend landschappelijk inrichtingsvoorstel de belangrijkste basis.

Graag kom ik bij u langs (bij voorkeur op de project locatie) voor een vrijblijvend kennismakingsbezoek. De streekeigen beplanting wordt ingepast naar uw wensen. Elk inrichtingsplan wordt uiteraard aangevuld met een uitgebreide beplantingslijst. Duidelijke afspraken over planning liggen ten grondslag aan de offerte op maat.   

Aanplantseizoen van start

Meer dan 4500 struiken zijn deze winter de grond in gegaan. Dat was een enorme hoeveelheid en dus een ontzettende uitdaging! Geheel volgens traditie zijn ze direct na het aanplanten afgezet om de groei te bevorderen. Ik kijk uit naar mooie gevlochten heggen in de winter van 2021-2022!

Zoveel? ja, zoveel potentiele vogelhuisjes!

Natuurlijke materialen

De meidoorn biedt prachtige mogelijkheden om te vlechten. De takken en doornen zijn talrijk waardoor ze goed in elkaar te haken zijn en het vlechtwerk een stevig geheel wordt. Bij andere planten zoals bijvoorbeeld de hazelaar met zijn gladdere stam is dat niet het geval. Daar is soms een hulpmiddel nodig om structuur te geven aan de heg. Ik gebruik hiervoor de takken (tenen) van de Salix fragilis, een prachtig natuurlijke wilgenteen die perfect is te gebruiken om de takken mee vast te binden. Op de afbeelding staan ze netjes in de rij wachtend op een periode in het water om ze weer soepel te maken. Natuurlijker wordt het niet.

Broedvogelmonitoring (BMP) volgens SOVON

In de lente van 2021 wordt gestart met het in kaart brengen van territoria van broedvogels op een locatie in Niftrik. De zogenaamde BMP (broedvogelmonitoring) wordt dan uitgevoerd om de aantallen territoriale broedvogels te tellen. Het doel is om de jaarlijkse aantalsveranderingen vast te leggen van de broedvogelsoorten die zich territoriaal gedragen of anderszins aangeven ter plaatse broedvogel te (kunnen) zijn. Om een goed beeld te krijgen gebeurt dit een aantal malen in de loop van het broedseizoen. Er wordt vanaf 2021 minimaal twee jaar geteld en de resultaten worden op deze website bekend gemaakt.

Op de foto ziet u de (kale) situatie in 2018 vlak voor het aanplanten van de heg. Inmiddels zijn de plantjes bijna twee meter hoog en een deel ervan is al op een authentieke manier gevlochten. De heg biedt steeds meer plek aan de broedvogels en ik ben dan ook heel benieuwd naar de resultaten van de BMP.

Heggenvlechten workshops van start

Vanaf 7 november organiseer ik weer evenementen met in achtneming van de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid rondom het coronavirus.
Leer de kunst en het ambacht van de authentieke heggenvlechter. De periode van de workshops is tussen november 2020 en maart 2021. Het gaat om een enkele dag vlechten in de omgeving van Wijchen. Tijdens de workshop kunt u de basiskennis over het vlechten leren. U leert vlechten, knikken en buigen in de meest pure vorm. Het werk is niet zwaar of moeilijk. Alle gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en brillen worden door mijzelf geleverd. U dient zelf te zorgen voor juiste kleding en schoeisel. De eerstvolgende workshop is op 7 november aanstaande vanaf 9.30 tot ongeveer 14.00 uur. De afgelopen weken ben ik hard bezig geweest om bedrijfsuitjes en teambuildingevenementen te ontwikkelen die volledig in corona-proof in de buitenlucht georganiseerd kunnen worden. Als u met een groep zou willen komen op werkdagen is dat ook mogelijk. Neemt u dan contact met mij op. Er is plaats voor maximaal acht plaatsen per dag. Elke persoon zal minstens 6 meter uit elkaar werken i.v.m. covid 19.

Leer vlechten in zijn meest pure vorm.

Biodiverse toekomst met authentieke vlechtheggen

In rap tempo verliest het Nederlandse landschap zijn heggen en wallen en daarmee het materiële erfgoed en de heg-gerelateerde flora en fauna. Bovendien verdwijnen daarmee ook de relicten (sporen van authentiek beheer). Op deze manier is het moeilijk om na te gaan hoe onze boeren vroeger het landschap beheerden. Toch zijn we er in geslaagd om dat wat resteert te onderzoeken en vast te leggen. De resultaten zijn gebruikt op een locatie in Heumen onder unieke omstandigheden: vleesvee mag eten wat de heggen te bieden hebben.

heg

In 2013 is gestart met het pilot project waarbij de jonge heggen op diverse manieren zo beheerd zijn dat ze in vorm, hoogte en dichtheid die verschillende relicten benaderen. Om het effect van vee te bestuderen mochten runderen van het ras Blonde d’ Aquitaine van de heggen en de weide eten. De resultaten bewijzen dat met deze oude technieken onze nationale heggen een duurzame bijdrage kunnen leveren op het gebied van cultuur en natuur.